Inproduction - Kolektyw Fotograficzny

Visualising Illness

W czerwcu 2012 roku u mojego ojca Petera zdiagnozowano glejaka wielopostaciowego o czwartym stopniu złośliwości. To rodzaj najbardziej agresywnego raka, który zaczyna się w mózgu. Oficjalnie nie ma skutecznej metody leczenia tego schorzenia. Pacjenci w tym stadium zaawansowania choroby przeżywają zazwyczaj około trzech miesięcy.

W momencie pracy nad materiałem mijał czwarty rok od zdiagnozowania choroby u mojego ojca, co czyniło go jednym z niewielu ludzi na świecie żyjących tak długo z tym tym rodzajem guza mózgu. Lekarze nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jak do tego doszło.

Każdego dnia w Wielkiej Brytanii u 29 osób diagnozuje się raka mózgu. Obecne badania wskazują, że 74% osób cierpiących na tą dolegliwość za niezwykle ważne uznało dostęp do informacji na temat swojej choroby. W związku z tym niektórzy pacjenci udostępniają informacje na temat swojego schorzenia oraz dzielą się swoimi doświadczeniami w walce z guzem mózgu na zasadzie „open source”, publikując i udostępniając informacje oraz porady w internecie.

Ponieważ jestem fotografem i dziennikarzem, moją odpowiedzią na chorobę ojca było dokumentowanie zarazem jej postępów, jak też komunikacji z innymi pacjentami, ich rodzinami i opiekunami na całym świecie. Przekazując nasze doświadczenia wykorzystałem różnorodne media, w tym fotografie, skany MRI i filmowe wywiady. Zawarta w nich została historia mojego ojca, a także innych pacjentów oraz miarodajnych wypowiedzi dotyczących badań nad glejakiem.

autor: George Selley