Inproduction - Kolektyw Fotograficzny

Teddy’s Calvary

Stubla to mała wieś położona na samym końcu Kosowa, na zboczach gór za którymi jest już Macedonia. 300-osobowa miejscowość należąca do rzymsko-katolickiej parafii Letnica pw. św. Józefa jest ewenementem w religijnym krajobrazie Kosowa.

Oficjalnie około 90% mieszkańców Kosowa uznaje islam za swoją religię. Choć oficjalnie katolików jest tam jedynie 3-4%, w rzeczywistości ponad połowa tamtejszego społeczeństwa czuje się związana z katolicyzmem jako religią przodków, bowiem chrześcijaństwo było obecne na ziemiach dzisiejszej Albanii i Kosowa już w czasach apostolskich. Dopiero najazd Turków w XV wieku był początkiem całkowitej zmiany kulturowej. Metodycznie do przejścia na islam zmuszano najpierw ojców rodzin – głównie nakładając wysokie podatki na innowierców. Mężczyźni jednak ograniczając się do wizyt w meczetach, nie przywiązywali większej wagi do praktykowania nowej religii.

Kosowscy katolicy określani byli mianem „laraman” (srokaci). Na zewnątrz byli wzorowymi muzułmanami, w rzeczywistości nie przestawali modlić się w domach po chrześcijańsku oraz przyjmować sakramentów.

Dziś coraz więcej takich kryptokatolików ujawnia swoją tożsamość i wychodzi „z podziemia”. Po latach wyznawania wiary w zaciszu swoich domów brak jest tradycji i ceremonii wspólnego obchodzenia uroczystości, dlatego celebrowane są one bez bogatej ornamentyki, w sposób zwyczajny i prosty.

 

autor: Tomek Lendo