Inproduction - Kolektyw Fotograficzny

Parallel Lives

Oldham, miasto przemysłowe położone niedaleko Manchesteru, zostało nazwane „najuboższym miastem w Wielkiej Brytanii” w 2016 roku. Równolegle do populacji brytyjskiej klasy robotniczej, zamieszkuje duża społeczność azjatycka, która przybyła do pracy w fabrykach bawełny, które obecnie są zamknięte.
Badanie pojęcia „Życie równoległe” (Parallel lives) – gdzie dwie, odrębne kulturowo wspólnoty żyją obok siebie, zaczęło się po zamieszkach z 2001 roku. Pomimo wysiłków na rzecz spójności społeczności lokalnych, organizacji charytatywnych i edukacyjnych, nadal istnieje duża nieufność między praktycznie odrębnymi społecznościami w mieście. Mimo problemów, wiele osób z Oldham wykazuje tolerancję i codziennie działa na rzecz zintegrowania obu grup. Ten projekt opowiada historię współczesnego Oldham i miejscowych ludzi, którzy promują integrację poprzez swoje codzienne życie.

autor: David Shaw