Inproduction - Kolektyw Fotograficzny

Granica

Dla wielu mieszkańców polsko- ukraińskiego pogranicza przejście graniczne jest głównym, a niekiedy i jedynym źródłem dochodu. Zarówno Polacy jak i Ukraińcy codziennie stoją w długich kolejkach aby wwieźć do Unii Europejskiej paliwo, alkohol i papierosy. Te ostatnie, ze względu na różnicę w cenach są najczęściej później odsprzedawane grupom przestępczym, które rozprowadzają je na terenie całej wspólnoty. Część przekraczających granicę ryzykuje i decyduje się na przemyt. Codziennie celnicy rekwirują tysiące paczek papierosów ukrywanych najczęściej w autach.

autor: Mateusz Baj