Inproduction - Kolektyw Fotograficzny

Road to school

Poszczególne rejony Kosowa dzieli cywilizacyjna przepaść. Prowincja Korbuliq zamieszkała przez Albańczyków, jest przykładem skrajnej biedy i braku rozwoju.

Kilkukilometrowa droga wiedzie do szkoły, w której uczy się siedmioro dzieci. Stan drogi jest bardzo zły ­ często zamienia się ona w nieprzejezdne błoto, co utrudnia dostarczanie do szkoły jakiejkolwiek pomocy. Uczniom muszą wystarczać skromne pomoce naukowe i używane książki.
Na ścianach, zamiast kolorowych plakatów, widnieją ostrzeżenia przed niewybuchami. W budynku brakuje toalety, zastępuje ją rozpadający się, prymitywny wychodek.

 

autor: Tomek Lendo