Inproduction - Kolektyw Fotograficzny

Baj i IPA

Reportaż pt психушка Mateusza Baja został wyróżniony w konkursie International Photography Awards ( IPA) 2015